Toppers Class X
2013-2014
Achievers of CGPA 10

Abhinav Upadhyay

Abhishek Singhal

Ankit Singhal

Ankush Garg

Archi Agarwal

Ashish Kumar Bansal

Harshit S Lawaniya

Harsh Vardhan Solanki

Ishika Goyal

Khyati Gupta

Krishendra

Mihir Upadhyay

Riya Sharma

Riya Soni

Rohan Arora

Rohit Chaturvedi

Saurabh Bhatia

Shwena Goyal

Siddharth Singh

Tanya Singhal

Tarun Agrawal

Utkarsh Sharma

Vineet Chaudhary

Vishvjeet Singh Holkar

2012-2013